Green ICT

ENGLISH
The aim of the Green ICT project is to develop an environmentally friendly demand-based mobility platform (VEDAS) that is accompanied with a smart bus stop. The project solves the problem of transport managers and residents in sparsely populated areas, where the availability of public transport and services is not in line with the needs of the people in the area and is carbon intensive. With the help of the Green ICT project it is possible to further develop the demand-driven transport platform and smart bus stop prototype, making it possible to export both products to Scandinavian markets.

ESTONIA

Green ICT projekti eesmärk on arendada keskkonnasõbralik nõudlusel põhinev mobiilsusplatvorm (VEDAS), mis on integreeritud nutika bussipeatuse võrgustiku. Projekt lahendab transpordikorraldajate ja elanike probleemi hõredalt asustatud piirkondades, kus ühistranspordi ja teenuste kättesaadavus ei ole kooskõlas piirkonna elanike vajadustega ja on süsinikuheitlik. Green ICT projekti abil on võimalik edasi arendada nõudlusest lähtuv transpordiplatvorm ja nutika bussipeatuse prototüüp, võimaldades eksportida mõlemat toodet Skandinaavia turgudele.

CONTACTS / KONTAKT

Pirko Konsa
Green ICT project manager
+372 56800211
pirko@modernmobility.eu

 

EAS_Norway-Grants_Värviline.jpg